Εφαρμογή i-Diesel Plus

Νέα εφαρμογή. Διαχείριση Διανομή πετρελαίου Θέρμανσης. Πελάτες, Βυτία, Ραντεβού.

             Κατάλληλο για εταιρίες που διαχειρίζονται την πώληση πετρελαίου θέρμανσης.

............

Χαρακτηριστικά Πελάτες, Βυτία, Ραντεβού...

Κατάλληλο για εταιρίες που διαχειρίζονται την πώληση πετρελαίου θέρμανσης.

 

 

 

Λογισμικο

Τιμοκαταλογος

Download

e-shop

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2015 Intelligent Software House