Διαχειριση Πελατων

Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών. Οικονομικά. Πληρωμές-Εισπράξεις. Συμβάσεις-Συνδρομές. Επισύναψη αρχείων.

 

 

 

Εμπορική Διαχείριση

Εκδοση Παραστατικών κάθε είδους.

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές, Αξιόγραφα, Αποστολή SMS. Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό. 

  • Ονομα: i-Customers Plus με Εμπορική Διαχείριση     Περισσότερα..... 
  • Τιμή: 195,50 Ευρώ                                                                                 
  • Info: Διαχείριση Πελατών με Εμπορική Διαχείριση


         Αγορά από το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Διαχείριση Πελατoλογίου (Plus Version)

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές, Αξιόγραφα, Αποστολή SMS  

  • Ονομα: i-Customers Plus                   Περισσότερα...... 
  • Τιμή: 180,00 Ευρώ
  • Info: Διαχείριση Πελατών


        Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Διαχείριση Πελατολογίου

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές. 

 

  • Ονομα: i-Customers                Περισσότερα...... 
  • Τιμή: 150,00 Ευρώ
  • Info: Διαχείριση Πελατολογίου


 Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Λογισμικο

Τιμοκαταλογος

Download

e-shop

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2021 Intelligent Software House